Surori

SURORILE MINIME ALE CARITĂŢII MARIEI ÎNDURERATE

(SURORILE CAMPOSTRINI)FTC_06b-2014 027

Scurt istoric

Congregaţia „Surorile Minime ale Carităţii Mariei Îndurerate” cunoscută sub denumirea de „Institutul Campostrini” a fost fondată de Teodora Campostrini în anul 1818.

Teodora Campostrini s-a născut la Verona – Italia pe 26 octombrie 1788. A fost educată într-o familie profund creştină, muncitoare şi cultă. În timp ce creştea, Teodora îşi dezvolta şi descoperea identitatea prin instruirea şi formarea pe care o primea de la propria familie şi de la educatoarele sale. Măreţia personalităţii sale constă în atitudinea sa interioară de a fi continuu prezentă sie însăşi, atentă la realitatea celorlalţi şi la schimbarea evenimentelor, trăind fiecare clipă în prezenţa lui Dumnezeu, pe care îl recunoaşte înăuntrul său şi în realitatea înconjurătoare, procurând astfel societăţii de atunci, prin toate acţiunile sale, bine real.

Tot ceea ce a început Teodora Campostrini continuă azi cu aceeaşi intensitate şi găseşte continuitate în răspunsul fidel al tuturor surorilor ce menţin vii învăţăturile sale. La Verona, surorile desfăşoară activităţi formative şi culturale şi se dedică educării copiilor şi tinerilor în cadrul Şcolilor Campostrini de la grădiniţă până la liceu. Pe lângă aceasta, atât la Verona cât şi în alte localităţi din Italia, cu acelaşi spirit educativ, surorile se îngrijesc de bătrânele ce locuiesc în cadrul căminelor de bătrâni ale Congregaţiei.

În anul 2005 Institutul Campostrini a înfiinţat şi Fundaţia „Centrul de Studii Campostrini”, care desfăşoară activităţi culturale în diferite domenii umanistice, filosofice, ştiinţifice, artistico-muzicale ş.a. (www.centrostudicampostrini.it)

Carisma Institutului cuprinde trei elemente importante: contemplaţie, educaţie, misiune.

România:

Institutul Campostrini este prezent în România încă din octombrie 1991. Alegerea de a continua în această ţară proiectul carismei Congregaţiei – contemplaţie, educaţie, misiune – se realizează într-un moment istoric particular pentru România, caracterizat în mod profund de schimbări politice, sociale şi culturale. Este imediat după revoluţie, moment în care ţara începe o perioadă de tranziţie şi se îndreaptă spre renaştere, dezvoltare, reconstruire, deschidere. Congregaţia şi surorile prezente aici, s-au predispus imediat cu o atitudine deschisă şi o privire atentă la realitatea în care se stabiliseră şi, în coerenţă cu spiritul şi gândirea Fondatoarei Teodora Campostrini, nu au ezitat să lucreze pentru a „procura societăţii bunuri reale”. Încă de la început s-au realizat activităţi concrete ce răspundeau nevoii de educaţie, de promovare a persoanelor şi a conştiinţelor. Acţiunile surorilor erau caracterizate de prezenţă activă, laborioasă, discretă, puternic partecipativă, şi de sentimente de respect faţă de persoane şi de contextul comunitar social.

Institutul Campostrini, prezent deci, în România din 1991, la Tămăşeni, apoi la Iaşi, în momentul de faţă desfăşoară, la Tămăşeni şi la Gherăeşti, o prosperă activitate care s-a caracterizat încă de la început prin munca şi acţiunile educative mai ales în favoarea copiilor şi a tinerilor, pentru ca aceştia să construiască o spiritualitate profundă şi o clară identitate.

Grădiniţa „Sfânta Teodora”

Atenţia şi proiectele educative ale surorilor s-au îndreptat încă de la început spre educarea copiilor, înfiinţând o Grădiniţă chiar în 1992, la Tămăşeni. Acest spaţiu educativ a primit  în cei 20 de ani de activitate peste 500 de copii, oferind instrumente pentru creşterea lor armonioasă şi pentru ca ei să poată cunoaşte şi dezvolta capacităţile lor.

Orfelinatul „Buna Vestire”

Răspunzând necesităţilor locului, în 1993 Institutul Campostrini a primit în casele sale, la Iaşi pentru o perioadă, apoi la Tămăşeni şi în prezent la Tămăşeni şi la Gherăeşti, copii orfani sau care provin din familii cu dificultăţi serioase. La Tămăşeni şi la Gherăeşti sunt prezenţi în medie 15 copii şi adolescenţi. Alegerea congregaţiei este aceea de a avea un număr redus de copii pentru a le putea acorda îndeaproape toată atenţia necesară unei dezvoltări armonioase şi depline. Grija constantă a surorilor este aceea de a le oferi copiilor un ambient familial, dedicându-se creşterii lor cu iubire şi atenţie la identitatea şi capacităţile fiecăruia, pentru ca toţi să se realizeze în viaţă, construind autonomie de gândire şi de acţiune, având la bază valorile creştine.

Centrul de formare

Test Center ECDL

În anul 2006, surorile Campostrini, în strânsă colaborare cu Fundaţia „Centrul de Studii Campostrini” din Verona – Italia, au dat fiinţă unei activităţi de formare în domeniul informaticii, îndreptându-se mai ales spre tineri, copii şi spre toţi aceia care sunt interesaţi să aibă cunoştinţe în domenii din ce în ce mai importante astăzi.

Fiind acreditat ca Centru de Testare ECDL de către ECDL România, la Centrul de Formare se organizează cursuri, exercitări pentru examene şi sesiuni de examinare lunar, în vederea obţinerii Permisului ECDL (European Computer Driving Licence – Permisul european de conducere al calculatorului). Şi aceste activităţi sunt caracterizate mai ales de aspectul cultural al formării umane prin care să înalţă demnitatea persoanei, având convingerea că, atunci când persoanele nu reuşesc să progreseze şi să-şi dezvolte umanitatea, nu este pentru că nu sunt capabile, ci pentru că nu au acces la acele instrumente şi la acele informaţii care le-ar permite să înveţe să folosească în orice moment cunoştinţele şi abilităţile proprii pentru a creşte din punct de vedere uman şi spiritual.

Tot la centrul de formare se organizează şi cursuri de informatică pentru copii şi începători, conform programei EQUALSKILLS, cu aceeaşi finalitate formativă şi educativă. Se lucrează mai ales pentru a depăşi simpla transmitere a cunoştinţelor şi pentru a promova un proces de cunoaştere şi de înţelegere a propriei persoane şi a importanţei din punct de vedere profesional al formării continue şi de calitate.

Biblioteca

Surorile dispun de o bibliotecă ce numără în prezent aproximativ 5000 de cărţi de literatură, eseuri de istorie, filozofie, ştiinţe umanistice, romane, enciclopedii, dicţionare şi abonamente la reviste în domeniul istoric, ştiinţific şi cultural.

Accesul la serviciile bibliotecii este deschis tuturor, în mod gratuit, atât pentru împrumuturi cât şi pentru consultaţii la sălile de lectură. Biblioteca reprezintă un punct de referinţă ce oferă o gamă amplă de resurse îndreptate spre promovarea lecturii, spre dezvoltarea abilităţilor personale şi buna utilizare a informaţiei, spre formarea cunoaşterii şi construirea capacităţii de a gândi.

 Întâlniri formative pentru tineri

Surorile Campostrini, atente la necesităţile reale ale societăţii, organizează întâlniri formative pentru tineri, pentru ca aceştia să poată îmbogăţi patrimoniul lor interior cultural. Se propun întâlniri tematice de reflecţie pe diferite argumente şi texte biblice, în care atenţia este îndreptată spre construirea unor itinerarii de creştere şi conştientizare care să permită tinerilor să-şi însuşească instrumente utile dezvoltării şi realizării propriei personalităţi. (www.campostrini.it)

 

——————————————————————————————–

Surorile originare din Tămășeni

CIMG3980

 

 

SLUJITOARELE LUI CRISTOS, MARELE PREOT:

Sr. Gabriela Andrieș

Sr. Maricica  Antal

SURORILE MISIONARE „SLUJITOARELE DUHULUI SFÂNT”:

Sr.Lucia Budău

MICILE SURORI ALE CARITĂŢII MARIEI ÎNDURERATE (SURORILE CAMPOSTRINI):

Sr. Biatris Vătămănelu

Sr. Cecilia Andrici

Sr. Celina Budău

Sr. Cristina Fărcășel

Sr. Paula Budău

Sr. Iulia Tamaș

SURORILE „NOTRE DAME DE SION”:

Sr. Iulia Neculai

CONGREGATIO JESU:

Sr. Margareta Andrici

Sr. Maria Bălan

SURORILE MISIONARE ALE PĂTIMIRII LUI ISUS:

Sr. Clementina Dorcu

SURORILE MAESTRE ALE SFINTEI DOROTEEA „FIICELE SFINTELOR INIMI”:

Sr. Maria Budău

Surorile „Slujitoarele Preacuratei de Parma”:

Sr. Gabriela Ciobanu

Sr. Marciana Ciobanu

SURORILE SFINTEI ELISABETA A UNGARIEI:

Sr. Camelia Andrieș

Mişcarea Focolarilor:

Loredana Mărtinaș

——————————————————————————————–

Fecioarele consacrate

Maria Scripcaru

Maria I. Dorcu

Maria F. Giurgi

Ana I. Fechetă

Maria M. Giurgi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *