Acțiunea Catolică

actiuneacatolica

IMG_0751

 

Președinte parohial AC Tămășeni: Enășoaie Simona

Responsabil Sector Adulți: Pârțac Octavian

Responsabil Sector Tineri: Bogliș Carmen

Responsabil Sector Copii: Chile Carla

 

Carisma Acţiunii Catolice

 

Care sunt caracteristicile Acţiunii Catolice? Care sunt trăsăturile definitorii ale acestei asociaţii?

În ecleziologia conciliară a comuniunii şi misiunii, identitatea Acţiunii Catolice este definită prin cele patru note caracteristice din Apostolicam Actuositatem, şi anume: eclezialitate, laicitate, organicitate şi colaborarea cu ierarhia (AA, 20). În aceste patru note  este cuprinsă bogăţia tradiţiei şi a experienţei Acţiunii Catolice conciliare.

 

Prima caracteristică, eclezialitatea: este nota constitutivă a Acţiunii Catolice, deoarece scopul său este acelaşi scop apostolic al Bisericii. Astfel Acţiunea Catolică este chemată să lucreze pentru ca Biserica să-şi mărturisească în faţa lumii unitatea sa în diversitate şi să proclame cu mult curaj Evanghelia la toţi oamenii.

Acest scop apostolic al Bisericii pe care Acţiunea Catolică îl împărtăşeşte nu este unul abstract, ci se concretizează din punct de vedere istoric şi geografic în Biserica particulară, în cadrul diecezei, al parohiei. Acţiunea Catolică se caracterizează prin inserarea în planul pastoral diecezan.

 

A doua notă, laicitatea: subliniază caracterul laic. Acţiunea Catolică este făcută de către laici, care colaborează cu ierarhia. Laicii îşi aduc propria lor experienţă şi îşi asumă propriile lor responsabilităţi în direcţia şi în organizarea asociaţiei, precum şi în desfăşurarea metodelor sale de acţiune. Din acest caracter laic rezultă responsabilitatea Acţiunii Catolice pentru munca apostolică în toate mediile de viaţă.

 

A treia notă, organicitatea: nu este vorba despre un angajament al unor persoane izolate. În cadrul Acţiunii Catolice laicii muncesc împreună, în maniera unui corp organic. Acest stil asociativ şi unitar ţine cont de diversele realităţi, de diversele vârste ale vieţii şi de diversele domenii apostolice, unde membrii săi trebuie să slujească în evanghelizare, fie în comunităţile ecleziale, fie în societatea civilă.

 

A patra notă, colaborarea cu ierarhia, completează împreună cu celelalte note, identitatea Acţiunii Catolice. Această legătură specială cu ierarhia Bisericii face din Acţiunea Catolică o slujire particulară pentru comuniune şi misiune.

 

Acţiunea Catolică îşi propune aşadar să fie o prezenţă activă în cadrul societăţii. Activitatea sa nu se adresează numai unui sector determinat, ci unei întregi societăţi cu toate domeniile şi mijloacele sale sociale. Printre copii, tineri, adulţi, familii, într-un domeniu al culturii, politicii, economiei, educaţiei, ştiinţei şi artei, peste tot, Acţiunea Catolică vrea să fie o prezenţă şi o acţiune a Bisericii, vrea să proclame iubirea şi pasiunea pentru Cristos.  (Conform Statului AC)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *